Archive for the Vetenskap Category

Vetenskap i allmänhet

Posted in Religion, Vetenskap on 12 november 2009 by De Facto

Organisationen Vetenskap och allmänhet har utfört en undersökning som visar att tro och vetenskap är svåra att förena. Bland de mer intressanta resultaten nämns:

Nära åtta av tio menar att det finns fenomen som vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara. Drygt fyra av tio instämmer i att ”den bästa kunskapen finner man om man lyssnar inåt” och tre av tio i att ”det är bättre att lita till sin egen erfarenhet än till forskningen”. Troende uttrycker oftare än andra en ovetenskaplig syn på kunskap.

Att det finns fenomen som vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara är väldigt diffust. Skulle det ta slut områden att förklara kan vi ju lägga ner vetenskap. Men alternativet, att enbart tro på en högre makt innebär ju att man inte behöver förklara nånting alls. Frågeställningen syftar naturligtvis på enskilda fenomen men gissningsvis kan en del missförstått frågan som ”fenomen i allmänhet”.

atheism_motivational_poster_27

Fyra av tio (42%) instämmer i att man finner den bästa kunskapen om man lyssnar inåt. Också det ett diffust påstående som går att tolka lite hur man vill. Om jag t.ex. läst en forskningsrapport så lyssnar jag ju inåt när jag vill ”hämta fakta” ur den.

Vetenskap och allmänhet har dock en ambition som är berömvärd, att stärka bryggan mellan vetenskap och allmänhet är vital för bådas överlevnad. Nya vetenskapliga rön förs bäst över till allmänheten genom att förankras ”på golvet” och inte genom att påtvingas uppifrån. Dock kanske detta inte är vetenskapens uppgift utan snarare är det maktstrukturen i samhället som bör agera.

Som citatet på organisationens sajt menar:

”Science understanding of Public” är lika viktigt som ”Public understanding of Science”.

Annonser

Gud flyttar sin goalpost?

Posted in Religion, Vetenskap on 11 november 2009 by De Facto

Vatikanens ”Pontifical Academy of Sciences” har med anledning av Astronomiåret samlat ett antal rymd-Messerschmitts under temat astrobiologi. I och med Påvestatens tidigare uttalande att det är okej för en gudstroende att samtidigt tro på Jabba the Hut, E.T. och meteoroidburna virus vill man tydligen visa lite good-will inom området.

Gud har m.a.o. inte längre bara copyright på Jorden utan nu också på hela universum. Vilka nya rön forskare än gör inom astronomin och dess systervetenskaper så är nu helgarderingen komplett – Guds vägar äro outgrundliga men allerstädes närvarande, även i Delta-kvadranten!

atheism_motivational_poster_40

Men egentligen handlar det för kyrkan bara om en avancerad form av taggning. Vilka fantastiska upptäckter som vetenskapen än lyckas med står kyrkan bara vid sidan av och säger ”Det har Gud skapat”, alternativt ”Det där är djävulens verk!”. Inte speciellt mycket till förklaringsmodell annat än ett försök att försöka vara grunden till god etik!

Den katolska kyrkans tanke med nämnda studievecka är antagligen att förankra sin tro i mer vetenskapliga kretsar, att visa att man inte alls är den medeltida troglodyt som tror att solen kretsar kring Jorden och som gärna blundar när det slaktas människor av fel lära. Men att åter försöka fusionera kyrka och forskning,de båda som under medeltiden ofta arbetade under samma tak, leder bara till ännu fler oklarheter.

En enkel fråga blir ju hur vi ska veta när en utomjording är Gud och när det bara är en ”alien”? Kan det någon gång i framtiden uppstå en situation när vi måste veta om överlägsen teknologisk utveckling är detsamma som att vara allsmäktig gud?

Gissningsvis kommer religionerna liksom idag att hela tiden flytta sina goalposts bortom ramen för vad vetenskapen just den dagen kan svara på. Detta av den enkla anledning att religion själv varken har några som helst bevis eller egna svar annat än att vägarna är outgrundliga. Tro på högre makt är bara en metod att bota symptom utan att angripa orsaken. För att använda kreationisternas egna taktik, snacka om att ha ”gaps” i sin bevisföring!

Nej, i slutändan handlar det om att religion måste hålla sig utanför naturvetenskap eller förlora kampen då Gud till sist måste bevisas och därmed bli vetenskap. Och hur kul var det egentligen när den mystiska magin hos ”Kraften” i Star Wars-filmerna i den senare trilogin helt plötsligt förklarades vara en effekt av ett kemiskt ämne i blodet (vars namn undgår mitt minne) hos Jediriddarna.

atheism_motivational_poster_41

För övrigt behöver man inte åka till en galax långt, långt borta för att hitta Jediriddare, de finns mitt ibland oss!

Ateistens paradis?

Posted in Religion, Vetenskap on 09 november 2009 by De Facto

För de som tror att ateister genom sin icke-tro på gudar inte heller kan förstå och njuta av det vackra i naturen.