Archive for the Religion Category

Vetenskap i allmänhet

Posted in Religion, Vetenskap on 12 november 2009 by De Facto

Organisationen Vetenskap och allmänhet har utfört en undersökning som visar att tro och vetenskap är svåra att förena. Bland de mer intressanta resultaten nämns:

Nära åtta av tio menar att det finns fenomen som vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara. Drygt fyra av tio instämmer i att ”den bästa kunskapen finner man om man lyssnar inåt” och tre av tio i att ”det är bättre att lita till sin egen erfarenhet än till forskningen”. Troende uttrycker oftare än andra en ovetenskaplig syn på kunskap.

Att det finns fenomen som vetenskapen aldrig kommer att kunna förklara är väldigt diffust. Skulle det ta slut områden att förklara kan vi ju lägga ner vetenskap. Men alternativet, att enbart tro på en högre makt innebär ju att man inte behöver förklara nånting alls. Frågeställningen syftar naturligtvis på enskilda fenomen men gissningsvis kan en del missförstått frågan som ”fenomen i allmänhet”.

atheism_motivational_poster_27

Fyra av tio (42%) instämmer i att man finner den bästa kunskapen om man lyssnar inåt. Också det ett diffust påstående som går att tolka lite hur man vill. Om jag t.ex. läst en forskningsrapport så lyssnar jag ju inåt när jag vill ”hämta fakta” ur den.

Vetenskap och allmänhet har dock en ambition som är berömvärd, att stärka bryggan mellan vetenskap och allmänhet är vital för bådas överlevnad. Nya vetenskapliga rön förs bäst över till allmänheten genom att förankras ”på golvet” och inte genom att påtvingas uppifrån. Dock kanske detta inte är vetenskapens uppgift utan snarare är det maktstrukturen i samhället som bör agera.

Som citatet på organisationens sajt menar:

”Science understanding of Public” är lika viktigt som ”Public understanding of Science”.

Annonser

Gud flyttar sin goalpost?

Posted in Religion, Vetenskap on 11 november 2009 by De Facto

Vatikanens ”Pontifical Academy of Sciences” har med anledning av Astronomiåret samlat ett antal rymd-Messerschmitts under temat astrobiologi. I och med Påvestatens tidigare uttalande att det är okej för en gudstroende att samtidigt tro på Jabba the Hut, E.T. och meteoroidburna virus vill man tydligen visa lite good-will inom området.

Gud har m.a.o. inte längre bara copyright på Jorden utan nu också på hela universum. Vilka nya rön forskare än gör inom astronomin och dess systervetenskaper så är nu helgarderingen komplett – Guds vägar äro outgrundliga men allerstädes närvarande, även i Delta-kvadranten!

atheism_motivational_poster_40

Men egentligen handlar det för kyrkan bara om en avancerad form av taggning. Vilka fantastiska upptäckter som vetenskapen än lyckas med står kyrkan bara vid sidan av och säger ”Det har Gud skapat”, alternativt ”Det där är djävulens verk!”. Inte speciellt mycket till förklaringsmodell annat än ett försök att försöka vara grunden till god etik!

Den katolska kyrkans tanke med nämnda studievecka är antagligen att förankra sin tro i mer vetenskapliga kretsar, att visa att man inte alls är den medeltida troglodyt som tror att solen kretsar kring Jorden och som gärna blundar när det slaktas människor av fel lära. Men att åter försöka fusionera kyrka och forskning,de båda som under medeltiden ofta arbetade under samma tak, leder bara till ännu fler oklarheter.

En enkel fråga blir ju hur vi ska veta när en utomjording är Gud och när det bara är en ”alien”? Kan det någon gång i framtiden uppstå en situation när vi måste veta om överlägsen teknologisk utveckling är detsamma som att vara allsmäktig gud?

Gissningsvis kommer religionerna liksom idag att hela tiden flytta sina goalposts bortom ramen för vad vetenskapen just den dagen kan svara på. Detta av den enkla anledning att religion själv varken har några som helst bevis eller egna svar annat än att vägarna är outgrundliga. Tro på högre makt är bara en metod att bota symptom utan att angripa orsaken. För att använda kreationisternas egna taktik, snacka om att ha ”gaps” i sin bevisföring!

Nej, i slutändan handlar det om att religion måste hålla sig utanför naturvetenskap eller förlora kampen då Gud till sist måste bevisas och därmed bli vetenskap. Och hur kul var det egentligen när den mystiska magin hos ”Kraften” i Star Wars-filmerna i den senare trilogin helt plötsligt förklarades vara en effekt av ett kemiskt ämne i blodet (vars namn undgår mitt minne) hos Jediriddarna.

atheism_motivational_poster_41

För övrigt behöver man inte åka till en galax långt, långt borta för att hitta Jediriddare, de finns mitt ibland oss!

Ateistens paradis?

Posted in Religion, Vetenskap on 09 november 2009 by De Facto

För de som tror att ateister genom sin icke-tro på gudar inte heller kan förstå och njuta av det vackra i naturen.

Krucifixfritt Italien

Posted in Religion on 04 november 2009 by De Facto

Europadomstolen har i en dom förbjudit italienska skolor att placera krucifix offentligt i klassrummen. Naturligtvis ett steg framåt för religionsfrihet men man kanske också kan fråga sig om domen dämpar den nationella kulturen. Enligt egen insamlad hörsägen är katolicismen inte speciellt djupt förankrad i Italien, men däremot är den katolska traditionen stark i landet som omringar påvestaten. En vag liknelse skulle vara att den svenska flaggan förbjöds i lokaler där personer tvingas att befinna sig.

I det här fallet får dock det ena stå tillbaka för det andra då ingen ska påtvingas religiösa åsikter i ett land där kyrkan är åtskild från staten.

atheism_motivational_poster_28

Sett och hört

Posted in Religion, Sett på nätet on 21 oktober 2009 by De Facto

Intressanta saker om Svenska Kyrkan som plockats från Christer Sturmark

Socialdemokraterna anser osannolikt nog att en av kyrkans uppgifter bör vara att ”bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!” Svenska kyrkans tro är dock fortfarande definierad som evangelisk-luthersk i Svensk lag. Om socialdemokratisk kyrkopolitik går ut på att byta ut Svenska kyrkans kärnverksamhet (kristendom) vore det väl ärligare att säga det?

Över 70 % av svenska medborgare är medlemmar i svenska kyrkan. Bara 28 % skulle ha gått med om de fått göra ett aktivt val som vuxna (enligt en undersökning från Synovate). Det är givetvis inget fysiskt övergrepp att stänka lite vatten på huvudet på ett barn. Men hur är det med rätten att själv få välja medlemskap i föreningar? Och hur kommer det sig att medlemskapet kvarstår, om individen inte själv gör ett aktivt utträde?

Vi ser fram emot att Svenska kyrkan övergår till en hederlig medlemsvärvningsstrategi: Skicka ett brev hem till alla ungdomar som fyller arton år och be dem ta aktiv ställning för ett medlemskap i kyrkan, annars ska medlemskapet upphöra. Att för ekonomisk vinning utnyttja människors passivitet är ohederligt och, ja, faktiskt ett övergrepp.

Sett och hört

Posted in Religion, Sett på nätet on 19 oktober 2009 by De Facto

Christer Sturmark bloggar intressant om hur ofullständig syn på samhället många politiker har. Att tro att de som styr vårt samhälle inte har full koll på dito har vi väl länge misstänkt, men Christers debattartikel talar sitt tydliga språk.

Gällande politik är det omöjligt att undgå den hysteri som Aftonbladets publicerande av Jimmie Åkessos debattartikel skapat. Oavsett om SD:s åsikter är rasistiska eller inte kan man ju ifrågasätta de övriga partiernas sätt att hantera det, man förkastar utan att bemöta. Personligen tycker jag bara det tyder på att man samlar röster medan man inte vågar ta upp de sakfrågor som SD omnämner. När JK dessutom som sakkunnig uttalar sig om att artikeln inte direkt är rasistisk blir det politiska spelet ännu tydligare.

Annat som kretsar i media är efterdyningarna av Bill Mahers utspel kring vaccin. Maher mottog nyligen Richard Dawkins Award för bland annat sitt arbete mot kreationism. Men nu skämmer han ut sig genom att argumentera mot vaccination vilket förstås svärtar ner hans goda rykte men även ryktet hos Dawkins pris. Michael Shermer skriver nu ettt öppet brev till Maher och ber  honom tänka om. Själva innehållet i brevet är dessutom läsvärt för alla då det på ett rakt och ärligt sätt förklarar omständigheterna kring vaccin, både för- och nackdelar.

It was not unreasonable to be a vaccination skeptic in the 1880s, which the co-discovered of natural selection–Alfred Russel Wallace–was, but we’ve learned a lot over the past century. Evolution explains why vaccinations work. Please stop denying evolution in this special case.

Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon

Posted in Historia, Religion on 13 oktober 2009 by De Facto

Den 13:e oktober är årsdagen av förräderiet mot Tempelriddarorden. Komplotten mellan påven och den franske härskaren Filip IV som innebar simultana tillslag mot tempelriddare över stora delar av Europa. Detta med avsikten att knäcka den organisation som kyrkan själv sett till att ge näst intill oinskränkt makt och tillgångar. Filips incitament var samtidigt att stärka sin egen dittills relativt svaga makt och härlighet och kunna slippa den konkurrens som Tempelriddarorden blivit.

 

Tempelriddarna anklagades för heresi, homosexualitet och andra mindre ärofulla åtaganden, men idag vet vi att majoriteten av dessa var lögner enbart för att ha en anledning att utplåna riddarorden.

 Anledningen till att det dyker upp I den här bloggen är att det är ett bra bevis på hur kyrkan själv använder religion som fasad för ett politiskt spel. Nu applicerades ju maktmedlet på en annan organisation med samma taktik så kanske var det ändå inte så illa jämfört med tanken på ett modernt Europa styrt av en riddarorden istället för ett EU.

 Sättet på vilket tempelriddarna upplöstes har dock lett till en legend jämförbar med Artursagan där man bland annat påstås ha innehaft den heliga Graal. Sanningen var nog dock snarare att man utvecklats från en asketisk orden till att bli en organisation med vinstintresse, t.ex. drev man en egen bankrörelse.

 Hur som helst var tempelriddarna under sin aktiva tid en faktor att räkna med. Den stridbara delen av orden bestod av ca 2000 riddare vilka i strid ofta var tungan på vågen. Den mest kända segern är kanske den vid Montgisard där en muslimsk armé nära nog utplånades och Saladin enligt vissa uppgifter tvingades fly på en tävlingskamel. Slaget omnämns I filmen Kingdom of Heaven och finns filmatiserat i en av de horribla Arn-filmerna. Övriga litteraturkopplingar till tempelriddarna är många men Walter Scotts Ivanhoe är ju något som vi svenskar nog har lätt att associera till.