Sett och hört

Intressanta saker om Svenska Kyrkan som plockats från Christer Sturmark

Socialdemokraterna anser osannolikt nog att en av kyrkans uppgifter bör vara att ”bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!” Svenska kyrkans tro är dock fortfarande definierad som evangelisk-luthersk i Svensk lag. Om socialdemokratisk kyrkopolitik går ut på att byta ut Svenska kyrkans kärnverksamhet (kristendom) vore det väl ärligare att säga det?

Över 70 % av svenska medborgare är medlemmar i svenska kyrkan. Bara 28 % skulle ha gått med om de fått göra ett aktivt val som vuxna (enligt en undersökning från Synovate). Det är givetvis inget fysiskt övergrepp att stänka lite vatten på huvudet på ett barn. Men hur är det med rätten att själv få välja medlemskap i föreningar? Och hur kommer det sig att medlemskapet kvarstår, om individen inte själv gör ett aktivt utträde?

Vi ser fram emot att Svenska kyrkan övergår till en hederlig medlemsvärvningsstrategi: Skicka ett brev hem till alla ungdomar som fyller arton år och be dem ta aktiv ställning för ett medlemskap i kyrkan, annars ska medlemskapet upphöra. Att för ekonomisk vinning utnyttja människors passivitet är ohederligt och, ja, faktiskt ett övergrepp.

Annonser

6 svar to “Sett och hört”

 1. Men jag undrar vad denne person egentligen tänkte med detta;

  ”Vi ser fram emot att Svenska kyrkan övergår till en hederlig medlemsvärvningsstrategi”

  Sedan 1996 blir man bara medlem om man ansöker om det eller om man döps. Om man inte vill vara med, varför går de inte ur svenska kyrkan då?
  Om dina föräldrar ser till att du blir döpt mot din senare motvilja till detta så är det bara att kliva av när du bestämt dig för att det inte är din sak. Om detta sker när du är 12, 18 eller 28 spelar mindre roll. Att föräldrarna ville att du skulle vara medlem i svenska kyrkan genom dopet tex är något du bör ta upp med dem, inte kyrkan som sådan. Det går nog säkerligen bra att tala om för prällen att man vill döpa sitt barn men att barnet inte skall vara medlem.

  ”Men hur är det med rätten att själv få välja medlemskap i föreningar? Och hur kommer det sig att medlemskapet kvarstår, om individen inte själv gör ett aktivt utträde?”

  En av de mest korkade frågor jag hört. Hur ska kyrkan kunna veta vilka som vill vara med eller inte om de själva inte talar om det? Eller ska kyrkan bara kasta ut folk lite random och hoppas att de prickade in en som inte längre vill vara med?

  Även om jag kan förstå att folk är upprörda över hur saker och ting fungerar så förstår jag inte hur det kommer sig att de är upprörd över något som de inte alla gånger verkar tänkt till lite extra kring. Men så är det väl så att en del människor gnäller för gnällandets skull direkt det har med religion, regering, skatt m.m att göra.

  • Det stora problemet är ju att så många är med i Svenska Kyrkan inte för att dom vill utan för att dom inte orkar gå ur. Att vara medlem i en förening ”by default” är väl knappast en hederlig värvningsstrategi?

   -Man kan inte bara sluta betala avgiften och därigenom avsluta medlemskap
   -Medlemsavgiften dras via skatt utan ”direkt kontroll”
   -Man utnyttjar medlemsavgifter som betalas genom soffliggeri då många inte orkar gå ur kyrkan trots att gudstro saknas

   Soffliggeri kombineras ofta dessutom med argumentet att man vill fortsätta betala kyrkoavgift för att bevara kyrkobyggnader vilket man redan gör genom sin ”vanliga” skatt.

   Angående vad du tycker är korkat verkar du snarare ha missförstått. Ska man vara medlem i alla föreningar ända tills man själv väljer att gå ur? Det logiska måste ju vara att inte vara med tills man själv väljer att gå med. Det ska vara ett inbetalningskort man själv betalar varje månad/år eller vad det nu kan vara! Skulle vara intressant att se hur många som går ur kyrkan då!

   Gnälla för gnällandets skull tror jag inte många gör då man säkert anser att man har en åsikt. Det kan ställas mot tanken att den tyste alltid samtycker?

 2. ”utan för att dom inte orkar gå ur.”
  Det är ju som sagt deras tillkortakommande också, inte enbart kyrkan. är det så vedervärdigt då tycker jag att man också skulle orka bry sig om att gå ur det hela.

  Det finns också många fler organisationer etc som man inte bara kan avsluta medlemskap genom att sluta betala. Tex så är kåravgiften för studier vid Umeå universitet sådan. Man måste ta kontakt med dem för att avsluta det hela.

  Så är det inte heller konstigt om man använder medlemsavgiften till diverse olika saker även om det är inbetalat av sådana som inte vill vara med. Det går precis som jag skrev tidigare inte att gissa på en summa eller mängd personer och hoppas på att det var rätt mängd som inte var ”medveten” medlemsavgift.

  ”Det logiska måste ju vara att inte vara med tills man själv väljer att gå med”

  Ja, och sedan 1996 är det föräldrarna som väljer detta. Skyll på dem då också kanske?
  Angående hur det betalas kan jag hålla med om att det är mer rätt att det skulle gå tex via inbetalningskort. Men ansvaret i om man är medlem eller inte är ditt och mitt, inte kyrkans.

  • Kyrkan utnyttjar ju således människors tillkortakommanden för att dra in pengar? Det är enkelt att skylla allt på människans egen vilja utan att väga in alla andra aspekter som på ett eller annat sätt påverkar den fria viljan. Men på ett sätt kan jag hålla med i argumentet att man får skylla sig själv om man inte går ur!

   Att UMU gör likadant är ju kanske inte intressant men ett kårmedlemsskap har ju i likhet med kyrkomedlemsskap varit (är? inte insatt i aktuell status där) obligatoriskt. Det handlar väl i grund och botten om vilka villkor som ingår i det avtal man ingår när man går med.

   Och visst har det skett en förbättring sedan 1996, men hur många har varit med sen före förändringen det året? När kyrkan skildes från staten borde en förfrågan gått ut till alla medlemmar där man fick välja att fortsätta betala eller att gå ur. Det borde också förklarats vad grunden för ett medlemsskap i kyrkan är (se nedan).

   Att lägga hela ansvaret på föräldrarna är inte en lätt fråga att diskutera kring, Richard Dawkins skulle göra det bättre än mig. Det handlar inte bara om tro utan traditioner, rädsla att avvika osv. Även om utvecklingen förhoppningsvis går mot ett även i traditioner mer sekulariserat Sverige är det långt kvar.

   Men varför ska min mamma bestämma att jag ska tro på Gud. Varför ska mina eventuellt trångsynta föräldrar tillåtas att under min uppväxt, när jag är extra mottaglig för påverkan, programmera mig på vissa sätt. Varför ska mina föräldrar bestämma att jag ska tro på:

   (osäker vilken version detta är)
   …en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
   och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
   och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

   • ”Kyrkan utnyttjar ju således människors tillkortakommanden för att dra in pengar? Det är enkelt att skylla allt på människans egen vilja”

    Det verkar vara lika lätt att skylla människors tillkortakommanden på kyrkan 🙂 Vilket är rätt intressant.

    ”Att UMU gör likadant är ju kanske inte intressant”
    jag använde det som ett exempel på att det inte precis gnälls om det. Men så fort det handlar om kyrkan eller religion så gnälls det. 🙂

    Det är likadant med urträdet och samma tanke om varför ska jag stå och betala föreläsningar eller fester som kåren står för om jag ändå aldrig går dit eller är intresserad.
    kårmedlemskap och kyrkmedlemskap ska absolut vara frivilligt och som sagt, jag håller med om att saker och ting kan och skulle handhafts smidigare etc.

    ”Varför ska mina föräldrar bestämma att jag ska tro på”

    Dopet handlar inte om att du ska tvingas tro på något. Det avgör du själv genom tex konfirmationen eller något annat rent teoretiskt sett. Varför en del döper sina barn trots att de inte själva är kristna har jag ifrågasatt själv många gånger. Å andra sidan så väljer dina föräldrar vilken försäkring du ska ha när du är barn, de bestämmer vilken skola du ska gå i, de bestämmer och har ansvaret för allt detta ända tills du är 18 år och får bestämma själv. Så att de även skulle bestämma att du ska vara med i svenska kyrkan är inget annat än dina föräldrars val (du betalar väl knappast någon kyrkoskatt som spädbarn eller 8-åring eller hur?).

    jag håller med om att föräldrar inte ska mata sina barn med ett och samma när de är i en känslig utvecklingsperiod. Å andra sidan fick jag höra både ett och annat galet av lärare i skolan, läroböcker som är vinklade, jag själv tänker inte uppfostra mina barn ”att bli kristna” min make tänker inte uppfostra dem ”att bli muslimer” men vi tänker berätta om vad vi tror (och visa och berätta om vår kultur och seder/ritualer) och att det finns miljoner andra sker att tro på.
    Om våra barn sedan väljer något annat är upp till dem. Men det är ju en uppfostransfråga och inte heller något vi kan eller ska skylla på kyrkan. De har nämligen ingenting att göra med vad vi ska lära våra barn.

    Det är alltid lätt att vara efterklok och tala om det som varit innan reformer, vad som borde gjorts etc. Det kan jag också tycka. Men nu är läget inte så och de som inte vill vara med kan lämna det hela. Varför sitter så många och gnäller om det på internet tex istället för att skriva en post på ett forum kan de ju lyfta telefonluren och ringa ett samtal.

   • Kyrkan agerar utifrån vad som är bäst för kyrkan, dom vill inte bli av med medlemmar och arbetar därför inte aktivt för att städa upp bland icke-troende. De tror judessutom att Gud är rätt och finner således ingen anledning att göra denna rensning. Dom fick alla sina medlemmar gratis då kyrkan skildes från staten, tackade och tog emot.

    Sen ifrågasätter jag varför människor är medlem i en förening som de inte delar åsikter med. Det är helt upp till var och en men aktiva medlemsavgifter skulle antagligen påverka medlemsantal och -åsikter. Detta kanske just liksom kåravgifter påverkar oss att tycka till om dessa varje gång vi ser det otrevliga inbetalningskortet.

    Att sitta och ”gnälla” på internet är väl just det som internet är till för? Det är ett utmärkt forum att uttrycka sina åsikter på och så länge inte mediet drunknar i informationssamhällets överflöd är det också ett maktmedel.

    Att ringa ett samtal till kyrkan för att säga upp sitt medlemsskap räcker inte. Men även om man som jag redan gått igenom processen och lämnat kyrkan tänker jag fortsätta tycka till i frågan och försöka få andra personer som bara är med av lathet/okunnighet att agera utifrån sin åsikt (insikt?).

    Att alla som ”gnäller” istället bara ska sitta tysta skulle ju vara som att ha ett politiskt system utan valkampanjer eller åsiktsspridande. ”Vill man rösta får man banne mig ta reda på vad partiet står för!” På så sätt kommer vi tillbaka till att människans rätt att välja lätt kan manipuleras av informationsspridande och propaganda.

    Kan för övrigt hålla med om att en studie kring vilka mänskliga tillkotakommanden som är kyrkans fel skulle kunna bli riktigt intressant 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: