Vaccinationsfaran.se

Jag vet inte varför jag ger mig på den här sajten då dom inte förtjänar ens den futila publicitet jag kan ge dom. Men dessa Goebbelsliknande människor behöver behandlas på den nivå dom satt sig själva. Vaccin är ju inte något monstruöst gift som förpestar utan kan snarare liknas vid värnplikt för kroppen och metoden har använts i över 2000 år. Kroppen lär sig ett försvar innan den stöter på fienden på riktigt. Argument såsom att vaccinets kvicksilver skulle skapa autism hos barn har studerats och inga bevis har hittats. Det senaste försöket att hävda motsatsen är detta, men jag ser inga klara bevis eftersom det inte finns någon kontrollgrupp som gavs vaccin utan kvicksilverinnehåll?

Vaccinationsfaran.se ger vid första anblick ett designmässigt uselt intryck vilket knappast talar till deras fördel. En tolkning skulle vara att det är ett hemmabygge av outbildade konspirationsteoretiker. Kanske har Jenny McCarthy tillåtits skissa upp den!? Sysslar jag nu med Ad Hominem – No shit!

Man poserar stolt med informationen att en påstådd journalist JK-anmäler en hel drös med människor för allehanda påstådda brott. Dokumentet som sådant är fantastiskt rolig läsning och innehåller underlag för minst en säsong av Arkiv X-liknande serier. Jag skulle kunna citera hela dokumentet men det bästa är nog:

”Det föreligger bevis på att innehållet i vaccinet kan framkalla en autoimmun reaktion som är farlig och kan leda till nervskador och i värsta fall döden.”

Yep, det vet vi allihopa! Men risken är ungefär 1/1000000 och jag drar mig till minnes de galna människor som ville stoppa CERN:s partikelaccelerator eftersom den kunde skapa svarta hål som skulle sluka Jorden. Någon vetenskapsman svarade då att han gjort beräkningar på sannolikheten för att det skulle hända och kommit fram till att det var ungefär lika stor chans som att ens bil skulle förvandlas till en häst på väg hem från jobbet.

Det som också lockar mitt öga på vaccinationsfaran.se är ett antal diagram som påstås visa att vaccin minsann inte hjälpt Jordens befolkning på något sätt. Att ökad levnadsstandard var den faktor som kväst ett antal sjukdomars spridning och inte några vacciner. Men gör man lite vettig research visar det sig (inte helt oväntat?!) att det ligger lite andra data bakom denna statistik.  Vaccinen framtogs generellt sett tidigare än vad man påstår här. T.ex kom vaccinen mot difteri och kikhosta på 20-talet,  mässling 1963, polio 1955, tyfoidfeber 1909. Men i diagrammen i länken har man anpassat vaccinen bättre till kurvorna. Jag lägger dock in en brasklapp i mina årtal att jag är osäker på när vaccinen verkligen började användas.

Ingen emotsäger att ökad levnadsstandard påverkat dödstalen i de flesta sjukdomar som finns på vår planet. Men att påstå att vaccin inte har räddat liv och samtidigt slänga upp ett antal diffusa diagram som inte visar någon exakthet och absolut inte helheten är ett enkelt sätt att lura människor. Vart finns t.ex. diagrammet gällande smittkoppor där vaccination inleddes redan i början av 1800-talet. Där får man nog svårt att koppla det till ökad levnadsstandard.

Ett annat bra sätt att skrämma upp människor är att använda rubriker av typen ”Belgien upphäver demokratiska och medborgerliga rättigheter”. Lättskrämda paranoida människor anser säkert att staten konspirerar mot medborgaren när det i detta fall är det rakt motsatta. Medborgerliga/demokratiska rättigheter upphävs i alla stater vid undantagstillstånd. Det har använts i minst 2000 år som ett sätt att skydda samhället mot yttre eller inre faror. Varför skulle vi vara rädda för det? Den enskilda människan måste alltid stå tillbaka för samhällets väl, det är valet vi gjort för att få vara en del i samhället!

Efter att ha scrollat ned en bit på sajten börjar man nu stöta på konspirationens väv i en större bild. Nu snubblar vi på kvicksilver och amalgamskadefonden. Jag förväntar mig härnäst elallergi från den elektriska kringutrustningen på vaccinationsplatsen.

Nej, när jag besöker dessa pseudovetenskapliga, bevislösa platser känner jag att det är lätt att själv bli ovetenskaplig och kasta smörja på smörjan. I slutändan kanske jag själv inte är speciellt seriös men QUAD GRATIS ASSERTUR…!

Den generella slutsatsen kring vaccinationsfaran är att man inte har speciellt mycket att komma med, om något. Man använder sig konsekvent av anekdotisk bevisföring och ”argument from authority” – Enskilda fall eller enskilda personer som råkar ha ett ”M.D” eller ”Ph.D” på namnskylten. Visst kan välutbildade personer besitta djup och korrekt kunskap, men att blint lita till någon ska ingen göra. Att media gör det möjligt att lyfta fram en persons åsikt framför otaliga andras är en frihet och möjlighet man besitter, men också en frihet under ansvar. Varför ska vi lita på obekräftade källor från oseriösa grupperingar framför vetenskapliga fora där mängder av forskare under lång tid tvingats försvara sina teorier och på så sätt tvingats förkasta eller förädla, där forskare kan reproducera experiment och där paradigm skapas av stora mängder kunskap som verifierats om och om igen.

Att leva i misstro mot en värld av vetenskap som är till för att föra samhället framåt kan bäst liknas vid tro på en högre makt. Man accepterar påståenden utan krav på bevis och jag kan inte förstå hur dessa nojiga typer accepterar någonting i samhället över huvud taget. Vad är det som säger att On-knappen på fjärrkontrollen inte är farlig, trycksvärtan på deklarationsblanketten inte impregnerad med statligt planterade kemikalier, eller att myten om Gud är skapad som ett statligt kontrollmedel?  Nej, istället sätter man sig säkert i sin bil trots att biltrafik är riskfylld, utsätter sig för intensiv solstrålning trots cancerrisken och proppar i sig naturmediciner trots att arsenik är naturligt. Det som saknar innehållsförteckning är bra men man kan vägra ta emot ämnen som efter grundliga undersökningar visat sig ha en beneficiell effekt.

Eftersom vaccinering använts i Kina redan 200 BCE kan man ju tycka att detta borde tilltala vissa ”naturalister”, men kanske är det inte samma grupp som nu syns i media och hävdar att vi ska leva som man gjorde på ”den gamla goda tiden”.

På något sätt tycks dessa konspirationsteoretiker välja sina strider utifrån något tema. Kan några ingredienser i receptet vara trots mot myndigheter, verifierad vetenskap och gängse teorier? Richard Dawkins ställer ofta frågan vad det är i vår evolutionella utveckling som tillåtit tro på högre makter att finnas kvar. Jag skulle tro att det i svaret på den frågan även kan finnas svar på varför dessa alternativa trosinriktningar dyker upp allt för ofta.

Annonser

23 svar to “Vaccinationsfaran.se”

 1. Borit Karlsson Says:

  Mycket bra kommentar till den hopplöst snurriga diskussionen kring influensavaccinerna. Tack!!

 2. Tillägg: söker man lite efter personerna bakom vaccinationsfaran.se så hittar man t.ex en homeopat i norrtälje. Det är ju inte speciellt långsökt att våga påstå att en sådan person har ett stort intresse i att baktala läkemedelsindustrin och den traditionella sjukvården..för egen ekonomisk vinning!

 3. Hi, I read much about the danger of vaccines and want to say that there is a truth behind it. Below is some reasons:

  1. Medical literature contains many studies documenting the ineffectiveness of vaccines. There is no evidence that it grafting help humanity to win the fight with some dangerous infectious diseases. Evidence suggests that the incidence of tuberculosis, diphtheria, measles and whooping cough declined rapidly even before, as have been introduced mass vaccinations against these diseases. This occurred due to improved sanitation. A classic example of ”victory over smallpox is, simultaneously, and a classic example of manipulation of statistics. The disease began to decline sharply as the improvement of sanitary conditions. Where is widely practiced vaccination, smallpox epidemic not only continues, but became more frequent and led to a growing number of victims. On the other hand, diseases such as plague, cholera, malaria, typhus, scarlet fever, etc., to combat which, fortunately, was never able to develop a ”safe” vaccine were rare or virtually disappeared in developed countries.

  2. Vaccines are poison by definition. Vaccines contain substances such as formaldehyde, mercury salt (thimerosal or Thiomersal), aluminum salts, Phenoxyethanol (better known as antifreeze), phenol. Formaldehyde – officially recognized carcinogen (ie, a substance that causes cancer). There is no safe concentration of formaldehyde, which would allow its introduction into the human body! The toxicity of mercury, especially autism, and defeat her kidneys are also well known. Aluminium, which is an integral part of the vaccine, found a substance that causes Alzheimer’s disease, seizures and cancer.

  3. Vaccines neurotoxicity and reduce the rate of reactions and nerve impulse transmission brain and other tissues.

  4. All vaccines, without exception, suppress immunity, that is, they weaken our immune activity. Chemical substances contained in vaccines, weaken our immune system, contained in the vaccine viruses weaken the immune activity, and alien DNA and RNA from animal tissues weaken the immune system. Vaccination weakens the immune activity of our body, which is why we run the risk of many other diseases.

  5. The monthly child weighing 5 kg. Receives the same dose as the five-year, weighing 18 kg. Infants with immature, undeveloped immune systems still receive a 5 times greater dose (relative to body weight) than the older children.

  6. International studies show that vaccinations are a cause of SIDS – sudden infant death syndrome.

  7. Most childhood infectious diseases have few serious consequences in the modern world. Most infectious diseases are not only rarely dangerous, but they can play a vital role in the development of strong, healthy immune system. People who had not suffered measles have a higher incidence of certain skin diseases, degenerative diseases of bone and cartilage, certain tumors, while those who are not sick pig, have a higher risk of ovarian tumors.

  8. Almost always the children’s infectious diseases of benign and pass on their own. In addition, they lead to the development of lifelong immunity, whereas vaccination immunity only temporary, so there revaccination (ie booster).

  9. This life-long immunity from the mother and then transferred through the placenta to her unborn child, vaccination immunity through the placenta is not passed! The antibodies resulting from vaccination, do not cross the placental barrier and is not immunized infants, but because the latter, one year of age are more prone to disease.

  10. A child who is already recovering from a children’s infectious diseases, ie it has a stable life-long immunity, can not be set vaccinated against the disease, because vaccine in this case, ”kills” lifelong immunity, replacing it with its precarious and short-lived. And then he is not transmitted from mother to child!

  11. 10% of induced immunity in general is not formed.

  12. The fact that the vaccinated people do not suffer from disease, from which they are injected – a myth! Inoculated suffer no less than the unvaccinated, and even more. There are many cases where the grafted hurt much worse shape than people who did not receive the vaccination. Moreover, inoculated may not get the disease, because their natural immunity is much stronger.

  13. The vaccine, if it still proved to be effective, back the chances of ill emanates disease in adulthood, when severe complications from a completely secure childhood diseases are much more likely and dangerous.

  14. There are no studies proving the actual safety of vaccines. Vaccines are the cause of the deaths and lifetime injuries of thousands of children worldwide each year due to numerous side effects. Here are the most ”innocent” of them – long before a few days, an unusual high-pitched cry (it usually happens after inoculation of DPT, but may be after any vaccination) – a symptom of irritation of the brain oblochek because of swelling and brain edema, fever, convulsions , turning blue, heavy breathing or episodes of absence (apnea) may occur epileptic seizure. Sometimes the child falls into a coma (stops responding to stimuli). Often there is inflammation of the injection site, the child begins to limp or refuse to step foot patient. Quite typical is the loss of skills – has already begun to sit, walk or talk the child stops doing it. Deteriorating vision or hearing, paralysis appear.

  15. Stimulating the immune system in very young or elderly, or malnutrition can produce the opposite effect – it can paralyze the immune system.

  16. The immunity of the child is finally formed only 6 years. And any intervention (especially such as vaccination gross!) In this natural process can lead to irreversible consequences and affect the rest of his life. If you do decide to teach your child, you better start doing it after 5-6 years!

  17. Many vaccines are prepared on the basis of cellular structures contain animals and their viruses. Interspecific transfer of viruses can lead to the development of new terrible degenerative diseases, which are mankind and has no representation.

  18. The policy of mass vaccination completely ignores the individual characteristics of hereditary susceptibility to disease, immune status, emotional status, and so imparted.

  19. Viral vaccines elements can exist and vary in the human body for many years, with consequences that are unknown.

  20. Viruses transmitted to children as an inheritance from inoculated mother supplemented a set of newly introduced vaccines, once gain the critical mass and blow up the human body from the inside. At least, the experiments on rabbits show just that. The fourth generation of immunized rabbits was given freaks, and the fifth – stillborn.

  21. No one knows the long-term consequences of the introduction of foreign proteins in the body of your child.

  22. Once introduced into an organism live viruses can not be removed. Viruses, parasites and vaccinated person in his blood, interact, mutate (they live!), Are other viruses against which the doctors have no countermeasures, and the antidote! Example – a new virus of atypical pneumonia in China.

  23. We know a lot of delayed side effects of vaccines include chronic immunological and neurological disorders such as autism, hyperactivity, problems of concentration, dyslexia, allergies, cancer and other diseases. Many of them are virtually non-existent prior to the program of mass vaccinations.

  24. Under natural conditions, almost no disease does not invade the body by injection.

  25. Vaccines reduce the number of vital, strengthening immunity, nutrients such as vitamins C and A and zinc, which are necessary for a strong immune system.

  26. Viruses for vaccines are grown and filtered by human tissues or animals, including monkey kidney, chicken embryo, embryonic guinea pig cells, calf serum, and human diploid cells (extracted organs aborted fetuses that are used to produce vaccines against rubella, hepatitis A and varicella).

  27. Impact of vaccines on the developing child’s brain is very large and may lead to violations of speech, behavior, and even dementia. A considerable number of studies conclusively showed that the practice of instilling children can cause serious damage to the brain by numerous mechanisms. Since a child’s brain develops rapidly during the third trimester of pregnancy up to two years, he is at serious risk.

  28. The entire period of breast-feeding protects antibodies transmitted to him from mother’s milk. And only six months after the last breast feeding this protection disappears! Then you need to pass the immunological blood test for the presence of certain antibodies, and only then can vaccinations (unless you decide to refuse to vaccinate all) of those diseases, antibodies are not found in the blood.

  29. If the vaccine will cause death or injury, medical authorities certainly will make every effort to prove that the vaccine had no relationship to what happened.

  30. Vaccines are the most profitable pharmaceutical business. Billions of dollars are earned by firms for the production of vaccines.

 4. After checking out a few of the blog posts on your website, I really appreciate your way
  of blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be
  checking back soon. Take a look at my web site too and let me know how you feel.

 5. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need
  to write more on this issue, it might not be a taboo matter but generally people don’t speak about these subjects. To the next! Kind regards!!

 6. What’s up to every one, because I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of good information.

 7. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really
  enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I hope you write once more soon!

 8. In that case, this kind of question should not be taken from any show telecasted in specific
  country. I believe my exact words were ”I don’t want to be your dirty little secret. The food is decent and the drink specials on Tuesdays include $2.

 9. It was the second time he had filmed UFO s in central Texas, wind damage was reported in Coleman, Carbon, De Leon,
  Walnut Springs, population about 700, lost
  its bank. Ms Joiner’s less than ceremonious departure from the Dexter Missouri Map 2008 incident 3 of 5 radars. Bush’s Western White House on January 8, 2008, in dexter missouri map, Texas area again.

 10. Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept

 11. Hello. I found your blog the use of live messenger. This can be a adequately created article. We’ll make sure you save that and revisit get more information within your beneficial info. We appreciate you your submit. Let me unquestionably return.

 12. Gooey Sock, where a guy can use a sock for just about anything but a rubber.

 13. Katy Landscaping

  Vaccinationsfaran.se | Faktum

 14. But as the Monitor subsequently reported, the true impact of Bank
  Transfer Day may not be known for some time, as those who intended to close their big bank accounts but
  were unable do so in the following weeks. To
  study distribution channels–agency, bancassurance, referrals,
  direct sales etc, the regulator had set up a
  10-member committee, headed by former LIC chairman NM Govardhan in 2007.
  To confirm whether a bank is closed or open, it is best to visit an individual
  bank’s website to check on their holiday schedule.

 15. I’m really enjoying the design and layout of your
  blog. It’s a very easy on the eyes which makes
  it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Excellent work!

 16. Spot on with this write-up, I absolutely feel this website needs a lot more attention.
  I’ll probably be returning to see more, thanks for the advice!

 17. My business is no longer positive the places you are receiving your current facts, nevertheless terrific issue. I personally has to shell out a bit researching considerably more or maybe comprehending additional. Many thanks for exceptional information and facts I used to be seeking this data in my vision.

 18. I am actually grateful to the holder of this web
  page who has shared this wonderful piece of writing at at this time.

 19. resume service fort walton beach

  Vaccinationsfaran.se | Faktum

 20. jeux gratuits casino machine sous gratuit

  Vaccinationsfaran.se | Faktum

 21. Hiya! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying
  to find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 22. The hidden tab top curtain where the tabs are not visible in front.
  Add to this their often hefty price tag, and there is considerable motivation to seek alternative
  products for day to day housekeeping chores. The green one will do a high-powered pressure washing.

 23. Drawbacks: Safety is unknown as its potential side effects; interactions with
  medicines have not been extensively studied. As an added benefit to the weight
  loss that you will experience from the ketones in raspberries is an increased metabolism and increased energy.
  That is a rather tremendous figure and anyone hoping to lose
  a great deal of body fat will find such a number to be impressive.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: